ReadyPlanet.com
dot dot
ตรวจสอบอาคาร...รับมือแผ่นดินไหว article
 
ตรวจสอบอาคาร...รับมือแผ่นดินไหว

รายการตรวจสอบเบื้องต้นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว สำหรับฝ่ายบริหารอาคาร  นอกจากการตรวจสอบรอยแตกร้าวของโครงสร้างและวัสดุของอาคารแล้ว ฝ่ายบริหารอาคารควรตรวจสอบรายการต่อไปนี้ทันทีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว

 1. ลิฟต์ ตรวจสอบโดยการให้ลิฟต์วิ่งขึ้นลงจากล่างสุดถึงบนสุดเพื่อตรวจว่ามีการติดขัดหรือมีความสั่นสะเทือนผิดปกติหรือไม่
 2. ท่อน้ำ ตรวจสอบในช่องท่อน้ำแนวดิ่ง อันได้แก่ ท่อน้ำประปา ท่อน้ำดับเพลิง ท่อน้ำระบบปรับอากาศ เพื่อตรวจว่ามีท่อแตกรั่วซึมหรือไม่
 3. ท่อก๊าซหุงต้ม ตรวจสอบที่ตั้งถังก๊าซและตลอดแนวท่อก๊าซ เพื่อตรวจว่ามีการรั่วซึม หรือ มีกลิ่นก๊าซหุงต้มหรือไม่
 4. ถังน้ำประปา ตรวจสอบถังน้ำประปาบนชั้นหลังคา หรือชั้นกึ่งกลางอาคาร (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบว่ามีความเสียหายหรือไม่
 5. สายไฟฟ้าและตัวนำไฟฟ้าแนวดิ่ง ตรวจสอบในห้องไฟฟ้าประจำชั้นเพื่อตรวจว่ามีการลัดวงจร มีกลิ่นไหม้ มีความร้อน หรือมีสิ่งผิดปกติหรือไม่
 6. ท่อระบายความร้อน (Cooling Tower) ตรวจสอบความเสียหาย ความมั่นคงแข็งแรงเพื่อตรวจสอบว่ามีการแตกร้าว น้ำรั่ว ยึดติดมั่นคงแข็งแรงอยู่กับฐานหรือไม่
 7. สิ่งของร่วงหล่นได้ ตรวจสอบการร่วงหล่นของสิ่งของรอบอาคารเพื่อตรวจสอบว่าของที่ยึดกับตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ กระถางต้นไม้ วัสดุอาคาร มีการหลุดร่วงหรือไม่

รายการตรวจสอบอาคารปลอดภัยเบื้องต้น

1. บันไดหนีไฟปลอดภัย ป้ายบอกทางเข้าประตูบันไดหนีไฟเห็นได้ชัดเจน ประตูบันไดหนีไฟเปิดเข้าได้ตลอดเวลา ภายในบันไดหนีไฟไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน ภายในบันไดหนีไฟมีแสงสว่างเพียงพอ เมื่อถึงชั้นล่างแล้วประตูสามารถเปิดออกสู่ภายนอกได้ และภายในบันไดหนีไฟมีไฟแสงสว่างฉุกเฉินจากแบตเตอรี่ (ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาด 40x30 ซม. พร้อมไฟ 2 ดวง)

2. ไฟฟ้าสำรองจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ อาคารมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จ่ายไฟแสงสว่างในทางเดินและภายในบันไดหนีไฟ สังเกตได้โดยในวันที่มีไฟดับ ภายใน 10 วินาที ต้องมีไฟแสงสว่างบางดวงติดขึ้นมา และไฟแสงสว่างทุกดวงในบันไดหนีไฟต้องติดขึ้นมา

3. มีสปริงเกลอร์ดับเพลิง อาคารที่มีระบบสปริงเกลอร์จะปลอดภัยกว่าอาคารที่ไม่มีมาก หากเกิดไฟไหม้ขึ้นระบบสปริงเกลอร์จะดับไฟให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องพึงพาคน สังเกตได้โดยง่ายว่าที่เพดานมีหัวสปริงเกลอร์(หัวโลหะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 ซม.มีกระเปาะน้ำยาสีแดง)

4. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ใช้งานได้ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะแจ้งเตือนให้อพยพตั้งแต่ไฟเพิ่งเริ่มต้น (เพียงควันเล็กน้อยก็ตรวจจับได้)สังเกตว่าใช้งานได้ในวันซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

5. หนังสือรับรองการตรวจสอบอาคารประจำปี การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารประจำปีโดยวิศวกรและสถาปนิกเป็นเหมือนการตรวจสุขภาพประจำปี หากมีปัญหาจะได้แก้ไขทันทวงที ประชาชนทั่วไปร้องขอเพื่อตรวจสอบหนังสือรับรองการตรวจสอบอาคารซึ่งออกโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่น เช่น กทม. หรือ องค์กรส่วนท้องถิ่นจากเจ้าของอาคาร


(ขอบคุณ คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เอื้อเฟื้อข้อมูล)

สยามรัฐ  เอส แมกกาซีน  เดือนเมษายน 2554

 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
สาระน่ารู้

จังหวัดน่าน article
จังหวัดบึงกาฬ article
นมัสเต เนปาล article
โรงแรมแพงที่สุดในโลก article
สิ่งที่ต้องปฏิบัติหากเกิดแผ่นดินไหว article
เกร็ดน่ารู้ articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด The Syndicate of thai Hotels & Tourists Enterprises Limited
973 อาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Email : saha_hotel@hotmail.com
โทร.0-2656-0044
Copyright © 2011 All Rights Reserved.