ReadyPlanet.com
dot dot
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ sahathaihotel.com
   
ประวัติบริษัทฯ ยุคแรกปี พ.ศ.2499–ปี พ.ศ.2530     
 
ความเป็นมา                         
                ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯ กำลังปรับปรุงพัฒนาบ้านเมือง เพราะเพิ่งพ้นจากภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 การดำเนินธุรกิจกับต่างประเทศมีการขยายตัวมากขึ้น จนได้มีการจัดตั้งองค์การซีโต้ (South East Asia Treaty Organization –SEATO) โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ
   
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการทั่วไปicon

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการทั่วไป บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าดำรง ตำแหน่ง

ผู้จัดการทั่วไปบริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด

นายสมศักดิ์ องอาจวาณิชย์

มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

สาระน่ารู้

ปีนี้กระแสการท่องเที่ยวน่านเริ่มบูมมาตั้งแต่ต้นปี เพราะเส้นทางท่องเที่ยวยังค่อนข้างบริสุทธิ์ แถมปีนี้เป็นปีเถาะ หลายคนจึงเดินทางมาสักการะพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ ตามคติล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตส่วนคนที่รักความโรแมนติก มาที่ เมืองน่านก็ไม่ผิดหวังแน่

รายละเอียด...

จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554

รายละเอียด...

“นมัสเต”  เป็นคำกล่าวสวัสดีของชาวเนปาล บนพื้นที่เชิงเขาอันสูงชัน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวผู้ไม่คุ้นชินอย่างเราเหนื่อยหอบจนตัวโยนปนความชื้นจากเทือกเขาหิมาลัย

รายละเอียด...

Copyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด The Syndicate of thai Hotels & Tourists Enterprises Limited
494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Email : saha_hotel@hotmail.com
โทร.0-2252-6270 , 0-2252-6311 โทรสาร 0-2252-6311
Copyright © 2011 All Rights Reserved.