ReadyPlanet.com
dot dot
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ sahathaihotel.com
   
ประวัติบริษัทฯ ยุคแรกปี พ.ศ.2499–ปี พ.ศ.2530     
 
ความเป็นมา                         
                ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯ กำลังปรับปรุงพัฒนาบ้านเมือง เพราะเพิ่งพ้นจากภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 การดำเนินธุรกิจกับต่างประเทศมีการขยายตัวมากขึ้น จนได้มีการจัดตั้งองค์การซีโต้ (South East Asia Treaty Organization –SEATO) โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ
   
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 

ประกาศราคากลาง

ประกาศผลการจัดซื้อจัด

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประจำปี 2565

ประกาศยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุประจำปี 2565เปิดเผยรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือก

เรื่อง เปิดเผยรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกในการจัดให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยไม่ใช้วิธีการคัดเลือกเอกชนโดยวิธีประมูล ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567สาระน่ารู้

ปีนี้กระแสการท่องเที่ยวน่านเริ่มบูมมาตั้งแต่ต้นปี เพราะเส้นทางท่องเที่ยวยังค่อนข้างบริสุทธิ์ แถมปีนี้เป็นปีเถาะ หลายคนจึงเดินทางมาสักการะพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ ตามคติล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตส่วนคนที่รักความโรแมนติก มาที่ เมืองน่านก็ไม่ผิดหวังแน่

รายละเอียด...

จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554

รายละเอียด...

“นมัสเต”  เป็นคำกล่าวสวัสดีของชาวเนปาล บนพื้นที่เชิงเขาอันสูงชัน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวผู้ไม่คุ้นชินอย่างเราเหนื่อยหอบจนตัวโยนปนความชื้นจากเทือกเขาหิมาลัย

รายละเอียด...

Copyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด The Syndicate of thai Hotels & Tourists Enterprises Limited
973 อาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Email : saha_hotel@hotmail.com
โทร.0-2656-0044
Copyright © 2011 All Rights Reserved.