ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์ article


นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ประธานกรรมการบริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด มอบดอกไม้ให้ นางสาวปนัดดา พ่วงรับ เนื่องในโอกาสครบวาระในการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ.ห้องเรสซิเดนท์ 302 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการทั่วไปarticle
ประกาศ เรื่องการจ้างที่ปรึกษา
ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดิน articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด The Syndicate of thai Hotels & Tourists Enterprises Limited
494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Email : saha_hotel@hotmail.com
โทร.0-2252-6270 , 0-2252-6311 โทรสาร 0-2252-6311
Copyright © 2011 All Rights Reserved.